Obec Zahájí

O obci

O obci


Zvětšit mapu

O obci

Historie obce

 

Kolem roku 1300 byl na terénní vyvýšenině poblíž Mydlovar postaven kostelík Panny Marie, který byl první stavbou budoucí vsi.

O obci

Asi na přelomu 13. a 14.století vznikla kolem tohoto kostela osada, kterou tvořilo asi deset hospodářů, kteří se tu usadili se svými rodinami. Některé rodiny hovořili česky, některé německy - i zde se projevovalala národnostní smíšenost, která ale tehdy nepřinášela žádné spory obou národů. Zakládání osady a první vyměřování pozemků řídil pravděpodobně muž jménem Vavřinec - zřejmě podle jeho jména se tehdejší nová osada jmenovala Vavřinčice (Wawrzinczicz). První písemné zprávy o této osadě se objevují teprve v roce 1352 - Registra papežského desátku.


--------------------------------------------------------------------------------

Ještě v osmdesátých letech 14.století se běžně užívalo označení Vavřinčice - poslední zmínka o tomto názvu se objevila v roce 1384.

Roku 1399 se poprvé hovoří o této osadě jako o ZAHAGIE. Snad ke svému jménu Zahájí přišlo podle pověsti, která hovoří o kněžně, která sem, v dobách, kdy na Hluboké ještě nestál kostel, pravidelně dojížděla na bohoslužby a pokaždé projížděla rozsáhlým lesem - HÁJEM. Proto přikázala, aby se místu říkalo ZAHÁJÍ.


--------------------------------------------------------------------------------

Dnem 16. červencem 1652 je datována nejstarší zpráva o zdejší škole, která stávala již tehdy na témže místě jako dnes.


--------------------------------------------------------------------------------

V době válek o rakouské dědictví došlo v roce 1741 k obsazení hradu Hluboká francouzským vojskem, proti kterému byl nasazen rakouský sbor knížete Jiřího Kristiána Lobkovice.

25. května 1742 se ves ocitla v centru bitvy mezi osmnáctitisícovými oddíly francouzských vojáků a devítitisícovým sborem Rakušanů vedených knížetem Jiřím Kristiánem Lobkovicem. Výsledek této události byl krutý - na polích kolem Zahájí během jediného dne vyprchaly životy stovky rakouských a více než dvouset francouzských vojáků. Jejich těla byla pravděpodobně zakopána na místě dnešní křižovatky silnic ke Hluboké a ke Zlivi, na okraji lesa "Háje". Je zde postaven vysoký křížek - foto. Na druhém konci obce byla postavena další boží muka na památku padlým francouzským vojákům - foto - v roce 1932 je nechala postavit na své náklady francouzská vláda, která ani po 190 letech nezapomněla na své mrtvé vojáky pochované kdesi v dalekých Čechách. Také na obyvatele Zahájí však krutě dopadly následky bitvy - většina dřevěných usedlostí byla vypálena, uchráněn bojové vřavy nezůstaly dokonce ani kostel a fara. Dlouhých patnáct let trvalo, než se život ve vesnici vrátil do normálních kolejí.


--------------------------------------------------------------------------------

Ještě jedno tragické období zasáhlo vesnici Zahájí - v roce 1772 postihl osadu velmi krutě hladomor, který si vyžádal 102 zahajských obyvatel.


--------------------------------------------------------------------------------

Potom nastává pro Zahájí už jen období rozvoje - začíná se s průmyslovou těžbou lignitu, železné rudy a kvalitní cihlářské hlíny, byla zakládána celá řada spolků - Hospodářská beseda, Národní jednota Pošumavská, Spolek vojenských vysloužilců, pracuje zde celá živnostníků - jsou zde dva hostince, působí tu kovář, krejčí a dva drobní obchodníci se smíšeným zbožím.

Období po první světové válce, ve které přišlo o život třináct zahajských občanů, přineslo nejen samostatnost Československé republiky, ale také dlouho očekávané odtržení Zahájí od Mydlovar.

13.října 1922 odsouhlasilo obecní zastupitelstvo v Zahájí zavedení elektřiny do obce z nedaleké nově postavené elektrárny v Mydlovarech.

Ožíval opět společenský život - pořádaly se četné zábavy, bály a plesy, byly založeny další spolky - např. včelařů, divadelní ochotnický spolek, Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Zahájí, Sportovní klub, ale především 2.června 1924 byl založen Sbor dobrovolných hasičů.

Druhá světová válka naštěstí nedolehla na Zahájí tak tíživě, jako na některá jiná místa, přesto si nacistická okupace vyžádala 9 zahajských životů.

Foto - pomník obětem obou světových válek


--------------------------------------------------------------------------------

Kolektivizace zemědělství zasáhla i Zahájí - sedm zdejších hospodářů založilo místní jednotné zemědělské družstvo, které na podzim 1950 převzalo zkonfiskovaný statek čp.17 po Karlu Vithovi a v roce 1951 zde otevřelo kravín, družstevní vepřinec a na faře drůbežárnu.

1.května 1952 byla v budově místního národního výboru otevřena mateřská školka, v roce1957 se začal stavět nový kulturní dům. Slavnostní otevření se pak konalo 26.prosince 1958 večerním představením Smetanovy Prodané nevěsty. V budově místního národního výboru bylo otevřeno také kino, které fungovalo až do roku 1990, kdy bylo díky zastaralé technice a malému zájmu diváků uzavřeno. V roce 1962 bylo zřízeno fotbalové hřiště, 12.prosince 1963 začala v některých domáctnostech proudit voda z veřejného vodovodu. Roku 1964 byla dokončena stavba nové mateřské školky, v březnu 1965 proběhla úprava parku a návsi a v roce 1966 došlo k otevření samoobsluhy. V roce 1967 proběhlo severozápadně od Zahájí vojenské cvičení armád Varšavské smlouvy pod krycím názvem "Vltava". 21.srpna 1968 se objevila na silnicích hesla "Hanba", "Pravda vítěží" a podobně, před budovou NV občané Zahájí podepisovali petici odsuzující vstup cizích vojsk do naší republiky. Sovětské vojenské jednotky tehdy do Zahájí nepřijeli, jen asi dvě roty tábořily několik dní v lese pod "Boudou".


--------------------------------------------------------------------------------

1. ledna 1991 došlo k odtržení Zahájí od Zlivi, pod jejíž správu obec do té doby patřila a z komunálních voleb, konaných 24. listopadu 1990 vzešlo devitičlenné zastupitelstvo v čele se starostou Jiřím Novákem.


--------------------------------------------------------------------------------

Nové dějiny se píší právě teď - snad už budou vždy jen dobré ...

 

Dnes je: 12.12.2018

Svátek slaví: Simona

Aktuality

Info ČEZ JE Temelín
více
Pozvánka na veřejné zasedání OZ Zahájí
více
Obecně závazné vyhlášky 2018
více
Záměr o pronájmu nebytových prostor
více
Svazek obcí Blata - návrh rozpočtu a rozpočet 2019
více
Adventní prohlídky JE Temelín
více
Silvestrovský pochod
více
Vánoční koncert v Zahájí 2018
více
Rozvícení vánočního stromku
více
!!! Sběrný dvůr !!!
V sobotu dne 17.11.2018 bude z důvodu státního svátku uzavřen sběrný dvůr. Děkujeme za pochopení
více
Zasedání zastupitelstva JČ kraje 16.11.2018
více
Sběrný dvůr - Změna otevírací doby!!!
"Letní provoz": Duben - Listopad Pondělí 16.00 - 18.00 hod. Středa 16.00 - 18.00 hod. Sobota 9.00 - 11.00 hod. "Zimní provoz": Prosinec - Březen Středa 16.00 - 18.00 hod. Sobota 9.00 - 11.00 hod.
více
Martinský lampionový průvod
více
Fotbalové utkání 2018
více
Fotbalové utkání 2018
Dne 4.8.2018 se koná tradiční fotbalový memoriál Ládi Ryby Hlavním sponzorem akce je Jaderná elektrárna Temelín akce začíná ve 13.00 Srdečně všechny zveme Obec Zahájí
více
Závěrečný účet obce 2017
více
Rybářské závody 2018
více
Návrh závěrečného účtu - SVAZEK BLATA
více
Zadávací řízení na dodávku Dopravního automobilu
více
Usnesení ze zasedání
Zápisy z jednání OZ 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
Vánoční koncert v kostele v Zahájí dne 25.12. 2017
více
Veřejná vyhláška
Vydání změny č.1 územního plánu Zahájí formou opatření obecní povahy
více
Veřejná vyhláška
změna č.1 územního plánu Zahájí v katastrálním území Zahájí u Hluboké nad Vltavou formou opatření obecké povahy
více
Rozpočtové výhledy
více
Návrh rozpočtu na rok 2018
více
Vítání nových občánků
více
Změna č.1 územního plánu Zahájí
více
Vítání nových občánků
Dne 12.11.2017 ve14.00 proběhne vítání nových občánků Zahájí. Akce se koná v prostorech Obecního úřadu.
více
Veřejná vyhláška
více
Rozpočtová opatření 2017
více
Schválený závěrečný účet obce 2016
více
Oranžový rok 2017
zdokladování proběhlých akcí
více
fotbalové utkání
více

Rybářské závody 2017
výsledky rybářských závodů

Rybářské závody v Zahájí pořádané dne 29.4.2017
Akce pro děti i dospělé v rámci "Oranžového roku 2017"
více
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška k zveřejnění návrhu změny č. 1 územního plánu Zahájí v katastrálním území Zahájí u Hluboké nad Vltavou
více
Oslavy 150. let včelaření na českobudějovicku
více
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška k návrhu zadání změny č.1 územního plánu Zahájí v katastrálním území Zahájí
více
Informace k dani z nemovitých věcí
více
Informace pro občany
Odstávka systému CDBP bude od 24. 12. 2015 do 31. 12. 2015.
více
Slavnostní rozsvícení vánočního stromku 2015
více
Poděkování
Poděkování Oranžový rok 2015
více
Den seniorů 2015
více
Pronájem místního pohostinství
více

"Fotbalový memoriál Ládi Ryby"

Hasičská soutěž o pohár starosty obce
více
Kontrolní výbor
Zápisy kontrolního výboru 2015
více
Nohejbalový turnaj
více
Vítání občánků
Vítání občánků dne 13.6.2015
více
Návrh závěrečného účtu 2014
Návrh závěrečného účtu 2014
více
Noc kostelů 2015
Dne 29.5.2015 bude v rámci celorepublikové akce "Noc kostelů" otevřen kostel Panny Marie v Zahájí a to od 17 do 20 hod.
více
Rybářské závody 2015
Výsledky RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ ze dne 16.5.2015 Zahájí
více
Noc s Andersenem
Dne 27.3.2015 proběhla akce Noc s Andersenem ve spolupráci s pionýrským oddílem Draci Některé fotografie z této akce naleznete ve fotogalérii.
více
Zpráva o výsledku hospodaření obce Zahájí
Zpráva o výsledku hospodaření obce Zahájí za rok 2014 ze dne 23.2. 2015
více
Rozpočet 2015
Rozpočet na rok 2015
více
Usnesení ze zasedání
Zápisy z jednání OZ 2014
více
Usnesení ze zasedání
Zápisy z jednání OZ 2013
více
Rozpočet 2014
Rozpočet na rok 2014
více
závěrečný účet obce Zahájí
závěrečný účet
více
Územní plán
více
Rozpočet 2013
Příloha č. 1 k rozpočtu obce Zahájí pro rok 2013
více
Rozpočet 2013
Rozpočet na rok 2013
více
Návrh rozpočtu obce na rok 2014
Návrh rozpočtu obce na rok 2014
více

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (55%)
55%
Ujde to
odpověď Ujde to (8%)
8%
Nelíbí
odpověď Nelíbí (36%)
37%