...
Zahájí

Dotační program My v tom Jihočechy nenecháme II

Dotační program My v tom Jihočechy nencháme 1

Dotační program

My v tom Jihočechy nenecháme II.

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje a je určen k podpoře rodin s dětmi do dovršení 3 let věku, rodin s dětmi pobírající příspěvek na péči ve věku do dovršení 8 let věku a poživatelům důchodů, kteří jsou ohroženi zvyšujícími se náklady rodinných rozpočtů na zajištění základních potřeb.

 

Zahájení příjmu žádostí o poskytnutí příspěvku na obecním úřadě Zahájí od  7. 11. 2022

 

Ukončení příjmu žádostí o poskytnutí příspěvku: 16. 12. 2022

 

 

V rámci programu jsou vyhlašována dvě opatření:

1. Podpora dětí

  • s trvalým pobytem na území obce Zahájí do dovršení 3 let věku (max. 2,99 let k 1. 8. 2022)
  • děti pobírajících příspěvek na péči (handicapované děti) do dovršení 8 let věku (max. 7,99 let) ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto děti nevyužívají pobytové sociální služby.

Podporovány budou děti ve společné domácnosti, v níž je: pobírána dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti ve výši maximálně 13 000,- Kč včetně.

2. Podpora pro poživatele starobního, vdovského/ vdoveckého nebo invalidního důchodu

  • pobírají příspěvek na bydlení nebo
  • žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/ vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši 16 000,- Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000,- Kč měsíčně,
  • žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími osobami, a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu max.12 000,- Kč.

 

Vzory žádostí a pravidla pro žadatele

Veškeré informace o programu a vzory žádostí a dalších dokladů prokazujících nárok na příspěvek jsou uveřejněny na oficiálních webových stránkách Jihočeského kraje k dotačnímu programu „My v tom Jihočechy nenecháme II“ www.myvtomjihocechynenechame.cz

 

Žádost o podporu - sám důchodce

Žádost o podporu - společně důchodci

Žádost o podporu - děti

 

Výše příspěvku

  • Výše příspěvku na dítě činí 4 000,- Kč.
  • V případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí výše podpory 4 000,- Kč, v případě poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti 3 000,- Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem důchodu.

 

Příspěvek nelze poskytnout

  • žadatelům, kteří podali neúplnou žádost nebo v žádosti uvedli nepravdivé údaje
  • žadatelům v případě, že je proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku vedeno exekuční řízení.

 

Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení.

 

!!! Jakákoli žádost obdržená po konečném termínu nebude přijata !!!

Datum vložení: 22. 11. 2022 11:09
Datum poslední aktualizace: 24. 11. 2022 9:44
Autor: Josef Kazík

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace V obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mobilní aplikace - Apple store

Mobilní aplikace - Google play

Východ a západ slunce

Slunce vychází:7:45

Slunce zapadá:16:04

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.

Pranostika na akt. den

Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.